Badania Marketingowe

Store Check

50.000 par oczu, wszędzie tam, gdzie dostępność i ekspozycja decydują o sprzedaży Twojej firmy.

Audyty StoreCheck od lat stanowią ważne narzędzie kontroli, używane nie tylko przez sieci handlowe, ale także przez producentów. Mają zastosowanie wszędzie tam, duża liczba punktów sprzedaży, sklepów i oddziałów stanowi wyzwanie dla utrzymania odpowiedniej dostępności i ekspozycji asortymentu firmy.

Doświadczenia i kompetencje SecretClient® w zakresie badań StoreCheck stanowią dla naszych Klientów gwarancję właściwego nadzoru nad polityką sprzedaży i dystrybucji firmy oraz komunikacją marketingową w punktach sprzedaży. Audyty mogą odbywać się w sposób jawny, lub być realizowane przez Tajemniczych Klientów.

StoreCheck pomoże spojrzeć z zewnątrz na produkty Waszej firmy obecne na półkach we wszystkich interesujących Was lokalizacjach, aby zidentyfikować braki w zaopatrzeniu, mające przełożenie na sprzedaż, czuwać nad standardami ekspozycji i informacji.

StoreCheck pomoże spojrzeć z zewnątrz na produkty Waszej firmy obecne na półkach we wszystkich interesujących Was lokalizacjach, aby zidentyfikować braki w zaopatrzeniu, mające przełożenie na sprzedaż, czuwać nad standardami ekspozycji i informacji.

Wybierz zakres i korzyści StoreCheck w Twojej firmie: 

 • Monitoring ekspozycji towarów w sklepach i na stoiskach samoobsługowych w supermarketach, hipermarketach.
 • Możliwość kontrolowania również sklepów konkurencyjnych i ich produktów, a także akcji promocyjnych.
 • Analiza wykorzystania przestrzeni sprzedaży wg. produktów i marek.
 • Sprawdzenie dostępności asortymentu, identyfikacja braków i pustych półek, analiza zgodności ze standardami merchandisingowymi.
 • Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ekspozycja produktów i wystrój sklepów są godne ze strategią, celami i planem.
 • Sprawdzenie oznaczeń cenowych, etykiet, terminów ważności.
 • Kontrola dostępności materiałów reklamowych i ich zgodności z trwającymi kampaniami.
 • Analiza liczby klientów wewnątrz sklepu, w jego poszczególnych częściach oraz w otoczeniu.
 • Pomiar udziałów w powierzchni ekspozycyjnej konkurencyjnych produktów i marek.
 • Analiza, co w rzeczywistości dzieje się, podczas poszukiwania przez klienta w punkcie sprzedaży określonego asortymentu? Jak łatwo klient odnajdzie określone produkty względem konkurencyjnych towarów?
 • Poszukiwanie rozwiązań, jak jeszcze lepiej wykorzystać powierzchnię i warunki ekspozycyjne poszczególnych sklepów i stoisk?
 • Opcjonalnie: analiza wiedzy personelu na temat produktów, jakości doradztwa i sprawdzenie rekomendacji.

StoreCheck w wykonaniu SecretClient® dostarcza szeregu wartości dodanych, pozwala na szybkie uruchomienie badania i optymalizację kosztów dojazdów, dzięki wykorzystaniu największej sieci 50.000 audytorów w ponad 6.000 miejscowości. Badania StoreCheck można przeplatać z Mystery Shopping oraz badaniami satysfakcji klienta, łącząc uzyskiwaną wiedzą w spójny łańcuch informacyjny. Nasza współpraca z Polskim Programem Jakości Obsługi i portalem jakoscobslugi.pl to dodatkowa analiza półek, stoisk, wystaw i ekspozycji sklepowych, dokonywana oczyma rzeczywistych klientów, możliwość zwrócenia uwagi na ich oczekiwania i poziom realizacji potrzeb.

Store Check to nie tylko audyty półek

ten rodzaj badania marketingowego ma na celu nie tylko wskazanie braków i błędów w spełnianiu wymogów firmowych, jego zadaniem jest poprawa jakości pracy sklepów, a w rezultacie zwiększenie sprzedaży. Zapewnia wysoką jakość wdrożonych przez Was standardów. pomysłów i kampanii. To m.in. weryfikacja spełniania wymogów dotyczących zatowarowania i przestrzegania standardów visual merchandisingu firmy, monitowanie pomysłów wdrażanych w sklepach, wprowadzanych akcji promocyjnych. To również narzędzie weryfikacji pokontrolnej – w takim wypadku Store Check pozwala stwierdzić, czy w badane sklepy i sieci sprzedaży wykazują nadal wykryte wcześniej problemy, czy podjęte działania merchandisingowe i motywacyjne odniosły pożądany skutek?

W jakich branżach Store Check?

Nie tylko sprzedawcy i producenci z sektora FMCG prowadzą audyty ekspozycji. Decydują się na nie wszystkie branże, zainteresowane podnoszeniem efektywności ekspozycji produktów zarówno w placówkach kanału nowoczesnego, jak i i tradycyjnego. Odpowiednie standardy ekspozycji i komunikacji marketingowej w punktach i sieciach handlowych, stają się jednym z najważniejszych czynników sukcesu firmy, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów SecretClient®, którzy pomogą Waszej firmie w standaryzowaniu zasad ekspozycji i marketingu relacji w punktach sprzedaży. Poprzez badania marketingowe i zaangażowanie Tajemniczych Klientów pomogą sprawić, że Wasi klienci łatwiej odnajdą produkty Waszej firmy i chętniej będą do nich wracać, co w wyraźnym stopniu przełoży się na zakupy i lojalność. Nasze audyty, oceny i rekomendacje mogą zostać zilustrowane fotografiami i innego rodzaju dokumentacją stanu ekspozycji.

Jeszcze więcej korzyści StoreCheck:

 • Monitoring ekspozycji towarów w sklepach i na stoiskach samoobsługowych w supermarketach, hipermarketach.
 • Możliwość kontrolowania również sklepów konkurencyjnych i ich produktów, a także akcji promocyjnych.
 • Analiza wykorzystania przestrzeni sprzedaży wg. produktów i marek.
 • Sprawdzenie dostępności asortymentu, identyfikacja braków i pustych półek, analiza zgodności ze standardami merchandisingowymi.
 • Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ekspozycja produktów i wystrój sklepów są godne ze strategią, celami i planem.
 • Sprawdzenie oznaczeń cenowych, etykiet, terminów ważności.
 • Kontrola dostępności materiałów reklamowych i ich zgodności z trwającymi kampaniami.
 • Analiza liczby klientów wewnątrz sklepu, w jego poszczególnych częściach oraz w otoczeniu.
 • Pomiar udziałów w powierzchni ekspozycyjnej konkurencyjnych produktów i marek.
 • Analiza, co w rzeczywistości dzieje się, podczas poszukiwania przez klienta w punkcie sprzedaży określonego asortymentu?
 • Poszukiwanie rozwiązań, jak jeszcze lepiej wykorzystać powierzchnię i warunki ekspozycyjne poszczególnych sklepów i stoisk
 • Opcjonalnie: analiza wiedzy personelu na temat produktów, jakości doradztwa i sprawdzenie rekomendacji.

Store Check jako badanie jakości usług pośredników i podwykonawców

Część firm decyduje się na outsourcing prac merchandisingowych do zewnętrznych, wyspecjalizowanych podwykonawców. W takim przypadku audyty ekspozycji, wykonywane przez SecretClient® pomagają w kontroli jakości pracy podwykonawcy. Niezależne kontrole, raporty i badania marketingowe są znacznie efektywniejszym rozwiązaniem, niż opieranie się jedynie na sprawozdaniach podwykonawcy, który może ocenę swojej pracy i jej efekty prezentować nam w zbyt różowych barwach. Natomiast poprzez to, że inna, niezależna firma badawcza zostanie włączona do procesu kontroli i poprzez niezależne wizyty w punktach sprzedaży skontroluje pracę pośrednika bądź podwykonawcy, podnosimy poziom jego zaangażowania w realizację ustalonych celów w zakresie merchandisingu.

Poprzez badania marketingowe do zysku

Badanie dostępności produktów prowadzi do utrzymania ich pożądanej dostępności i jakości ekspozycji w sklepach, a tym samym pozwala na podniesienie jakości i rentowności poszczególnych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Zapewnia niezwykle wysoki poziom efektywności, w stosunku do kosztów tej metody badań marketingowych. Raporty z badania Store Check ukażą Państwa firmie, które zagadnienia merchandisingowe szczególnie wymagają Waszej uwagi, czy wszystkie ogniwa Waszego łańcucha dystrybucji właściwie realizują ustalone zadania, a jeśli występują odchylenia od przyjętych standardów, którymi z nich należy się zająć w pierwszej kolejności, w celu zapewnienia pożądanej jakości w punktach sprzedaży i poniesienia rentowności kanału sprzedaży.